Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже Града Зворник

Број: 02-360-81/16

Датум: 26.10.2016. године

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској („Службени гласник РС“ број:116/12), в.д. Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача 

I

На тендер за избор најповољнијег понуђача за извођење радова Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже Града Зворник, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau Gmbh & CO.KG“ Kassel, Germany,
 2. „Бук промет“ д.о.о. Бијељина,
 3. „Хигра“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Градитељ НС“ г.п. Нови Сад,
 5. Конзорцијум: „Јединство“ а.д. Севојно, Ужице и „Зворникпутеви“ а.д. Зворник и
 6. Конзорцијум: „Eco – Euro tim“ д.о.о. Крупа на Врбасу и „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже Града Зворник“,  најповољнији понуђач је Конзорцијум: Eko-euro tim“ д.о.о. Крупа на Врбасу и „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде, са укупним износом од 3.105.828,81КМ. Рок за извођења радова је 18 мјесеци, а плаћање се врши 20% авансно, а остатак по испостављању привремених  ситуација.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе писмени приговор у року од десет дана од дана пријема.

Приговор се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:  Митар Ристановић              Верификовао:Зоран Ђукановић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau Gmbh & CO.KG“ Kassel, Germany,
 2. „Бук промет“ д.о.о. Бијељина,
 3. „Хигра“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Градитељ НС“ г.п. Нови Сад,
 5. „Јединство“ а.д. Севојно, Ужице и
 6. Драгиша Крстић – „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник.
 7. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
 8. Архива.

2