Водовод и комуналије

ГАРАНТ КОМУНАЛНОГ КОМФОРА

„ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ АД ЗВОРНИК   
Тел/фаx: 056-211-154, 212-020
е:маил: [email protected]

Прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада – основне су дјелатности предузећа „Водовод и комуналије“.

Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75 одсто) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим спектром дјелатности, основано одлуком Скупштине општине Зворник. Послије неколико статусних промјена, 03. јула 2007. године добија садашње име – АД „Водовод и комуналије“ Зворник.

Друштво данас запошљава око 150 радника чији је првенствени задатак да грађанима, привредним субјектима и јавним установама обезбиједе и испоруче потребне количине питке воде, те да одржавају хигијену на градским улицама, сакупљају и депонују чврсти комунални отпад.
„Водовод и комуналије“ користе два изворишта у вишим дијеловима општине и бунаре у алувиону ријеке Дрине чији су потенцијали за водоснабдјевање огромни. Предузеће располаже  количинама воде довољним да се задовоље потребе на подручју читаве општине Зворник а тренутно је организованим водоснабдјевањем обухваћено око 70 одсто њене територије, те је крајњи циљ да овај вид снабдјевања водом учини доступним и свим осталим грађанима, фирмама и установама. До краја 2016. године на око 95 одсто територије, практично у читавој општини, биће обезбијеђено организовано прикупљање чврстог комуналног отпада.

Поред основних дјелатности, „Водовод и комуналије“ брину и о одржавању градског гробља, уређењу плаже и шеталишта поред Дрине према Ђурђевграду, као и о одржћавању пјешчаних стаза у зимским мјесецима.
За своје дјелатности предузеће располаже одговарајућом опремом и обученим радницима. Даља модернизација развојни је приоритет како би се квалитетно одговорило на све потребе и захтјеве грађана, шириле дјелатности и успјешно пословало у тржишним условима.