Литерарни конкурс

Број: 08-сл/16
Датум, 18.04.2016.године

На основу Закона о Граду Зворник, (“Службени гласник Републике Српске“, број 106/15), Зворник је  добио “статус  Града“ од 01. јануара 2016. године. Тим поводом Српско просвјетно и културно друштво “ Просвјета“, Градски одбор Зворник у сарадњи са Градском управом града Зворник, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, расписује

ЛИТЕРАРНИ НАГРАДНИ КОНКУРС
на тему:  “Зворник, мој град“ (прозни и поетски радови)

Услови конкурса:

 -На конкурсу могу учествовати сви ученици основних и средњих школа Града Зворник,

-Радови морају бити самостална ученичка остварења.

У заглављу сваког рада треба навести обавезне податке:

Име и презиме ученика, разред који похађа, и назив школе.

Радови се предају у 3 (три) примјерка, штампано у фонту “Ариал“, величина слова 10.

Приспјеле радове оцјењиваће стручни жири.

Ученици учесници конкурса радове могу предати педагогу школе, до 10. маја 2016. године.

Додјела награда:

О резултатима конкурса учесници ће бити   информисани до 16.маја.

Додјела награда ће се обавити у оквиру обиљежавања 21. маја, Дана Града Зворник.

 

Награде:

– За ученике основних школа: Прва награда 150КМ; Друга награда 100КМ; Трећа награда 50КМ.

– За ученике средњих  школа: Прва награда 150КМ; Друга награда 100КМ; Трећа награда 50КМ.

– Десет ученика биће награђено књигом.

Контакт особа: Радосав Перић, предсједник СПКД “Просвјета“, Градски одбор Зворник, тел.065-836-092.