Category: Tenderi – Тендери

Број: 02-360-18/16 Датум:10.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга лабараторијског испитивања узорака у току 2016. године У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“, број 16/14), позивамо вас…

Број: 02-360-14/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку хране и пића за интерну и екстерну репрезентацију у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним…

Број: 02-360-12/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,…

Број: 02-360-13/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 70-1-2-71-5-30/15 Број обавјештења о набавци 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број 75400 Звoрник (сп бл) Општина/Град Звoрник Телефон (056) 232-200 Факс (056) 232-221 Електронска пошта [email protected] Интернет адреса www.opstina-zvornik.org I 2.…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број 75400 Звoрник (сп бл) Општина/Град Звoрник Телефон (056) 232-200 Факс (056) 232-221 Електронска пошта [email protected] Интернет адреса www.opstina-zvornik.org I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију…