Категорија: Tenderi – Тендери

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга лабараторијског испитивања узорака у току 2016. године

Број: 02-360-18/16 Датум:10.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга лабараторијског испитивања узорака у току 2016. године У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ …

Позив за достављање понуда за јавну набавку хране и пића за интерну и екстерну репрезентацију у току 2016. године

Број: 02-360-14/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку хране и пића за интерну и екстерну репрезентацију у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона …

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја у току 2016. године

Број: 02-360-12/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени …

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања у току 2016. године

Број: 02-360-13/16 Датум:05.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања у току 2016. године У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени …

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 70-1-2-71-5-30/15

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 70-1-2-71-5-30/15 Број обавјештења о набавци 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић …

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број …