Category: Tenderi – Тендери

Број: 02-360-34/16 Датум:15.03.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку цвијећа и цвијетних аранжмана  у току 2016. године У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“, број 16/14), позивамо вас…

Број: 02-360-17/16 Датум:10.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник  у току 2016. године У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“,…

Број: 02-360-16/16 Датум:10.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга паркинг сервиса у току 2016. године У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“, број 16/14), позивамо вас да…