Category: Tenderi – Тендери

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник у току 2016. године

Број: 02-360-17/16 Датум:10.02.2016 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник  у току 2016. …