Category: Strategije – Стратегије

Стратегије ,планови и водичи за инвестирање

Стратегија интегрисаног развоја 2018-2027.pdf Стратегија интегрисаног развоја општине Зворник.pdf СЕАП Зворник.pdf Општински план управљања отпадом Зворник.doc Потенцијали општине Зворник.doc Студија случаја Бикон …