Category: Skupština grada – Скупштина града

23. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив Записник са 22. редовне сједнице Одговор на одборничка питања са 22. редовне сједнице Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник Програм рада Градоначелника града Зворник и …

Скупштина града Зворник

Скупштина града Zvornik Скупштина града има предсједника и подпредсједника које бира на временски период трајања мандата Скупштине. Предсједник   Скупштина града је Мерсад Мехмедовић,телефон 232 203,фах 232 268 . Подпредсједници су  …

Радна тијела

I-КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ (именована 02.12.2016.године) Драган Риђошић, предсједник комисије Драгослав Милановић, замјеник предсједника Бојан Лукић, члан Мерсад Мехмедовић, члан Александар Писић, члан II- КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И …

Списак одборника

  СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ИЗАБРАНИХ 02.10.2016.ГОДИНЕ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД  ДРАГАН РИЂОШИЋ ИВАН ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР ПИСИЋ БИЉАНА ПИСИЋ МИЛАН ЂОКИЋ ГОРДАН ВУКОВИЋ ДРАГАН ТЕЈИЋ СТЕВО ЛАЗАРЕВИЋ ЖЕЉКО РАДОВИЋ …