Category: Gradska uprava Zvornik – Градска управа

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу В.Д. начелника службе је Милош Томић,телефон 056 232 213 У Служби за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу обављају се следећи послови:  израда приједлога годишњег Плана јавних набавки на нивоу Градске управе, праћење његове реализације и предлагање ажурирања Плана у складу са промјењеним околностима и припрема…

Стручна служба Скупштине града Стручном службом Скупштине града руководи секретар Зоран Ђукановић,телефон 056 232 245. Поступак избора секретара, статус, мандат, послови секретара и разрешење од дужности, прописани су Законом о локалној самоуправи. Секретар Скупштине града у сарадњи са предсједником и потпредсједником Скупштине града и Градоначелником и Замјеником градоначелника  припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове…

Кабинет градоначелника Шеф кабинета градоначелника је Милошевић Драгана,телефон 056 232 226 У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:  стручни и административни послови за потребе Градоначелника,  послови савјетника Градоначелника,  контрола законитости статута и других општих аката предузећа и установа на које Градоначелник даје сагласност,  реализација сарадње града са другим градовима и општинама,  припрема и организација радних састанака…

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима Шеф службе Ђоко Јанковић,telefon 056 232 269,kancelarija br.39 У Служби за заједничке послове и управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:  реализација стратешких циљева Градске управе у управљању људским ресурсима,  вођење Регистра запослених Градске управе,  праћење оцјењивања запослених,  израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге…

Служба Професионалне ватрогасне јединице  Шеф службе ПВЈ је Славиша Милић, Ул. Вука Караџића бб 75400 Зворник тел/фах 056/210-133,056/232-420, хитни позиви на 123  У Служби професионалне ватрогасне јединице обављају се следећи послови:  законом утврђене дјелатности професионалних ватрогасних јединица,  учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,…