Категорија: Gradska uprava Zvornik – Градска управа

Стручна служба Скупштине града

Стручна служба Скупштине града Стручном службом Скупштине града руководи секретар Зоран Ђукановић,телефон 056 232 245. Поступак избора секретара, статус, мандат, послови секретара и разрешење од дужности, прописани су Законом …

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника Шеф кабинета градоначелника је Милошевић Драгана,телефон 056 232 226 У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:  стручни и административни послови за потребе Градоначелника,  послови савјетника Градоначелника,  контрола законитости …

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима Шеф службе Ђоко Јанковић,telefon 056 232 269,kancelarija br.39 У Служби за заједничке послове и управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:  реализација …

Служба Професионалне ватрогасне јединице

Служба Професионалне ватрогасне јединице  Шеф службе ПВЈ је Славиша Милић, Ул. Вука Караџића бб 75400 Зворник тел/фах 056/210-133,056/232-420, хитни позиви на 123  У Служби професионалне ватрогасне јединице обављају се …