Категорија: Gradska uprava Zvornik – Градска управа

Самостални одсјек – Одсјек за интерну ревизију

У Одсјеку за интерну ревизију обављају се следећи послови: спровођење Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних …

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу Начелник одјељења Мурадиф Селимовић,телефон 056 232 220,канцеларија бр.56 У Одјељењу за општу управу обављају следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру …

Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење Начелник одјељења је Бошко којић,телефон 056 232 248 У Одјељењу за просторно уређење обављају се следећи послови: 1) извршавање закона, других прописа и општих аката …

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту Начелник одјељења је Жељко Смиљанић,телефон 056 232 218 У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту обављају следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката …

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије Начелник одјељeња је Срђан Деспић,телефон 056 232 252 У оквиру Одјељења за финансије организују се следећи одсјеци, и то: Одсјек за рачуноводство и финансије у којем …

Одјељење за инспекцијски надзор

Одјељење за инспекцијски надзор Начелник одјељења је Фахир Ферхатбеговић.телефон 056 490 363 У Одјељењу за инспекцијски надзор обављају се следећи послови:  извршавање закона, других прописа и општих аката у …

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за за привреду и друштвене дјелатности ВД Начелник одјељења је Дарко Стефановић,телефон 056 232 236 У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности обављају се следећи послови:  извршавање закона, …

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја

Одјељење за за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја  Начелник Одјељења : Бранко Јашић  Телефон: 056/232-238    Факс:056/232-221    Канцеларија бр.35 У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја обављају се следећи …

Служба цивилне заштите

Служба цивилне заштите Шеф службе цивилне заштите је Рајко Јурошевић,телефон 056 210 853 Видео којим се промовише ДРАС на линку  https://youtu.be/k0BoqkBvk-A http://www.dras.undp.ba Деминирани пројекти до сада.doc Пројекти припремљени за деминирање.doc …

Одјељење комуналне полиције

Одјељење комуналне полиције Начелник комуналне полиције је Горан Писић,телефон  056 490 366   [email protected]    056 490 365 У Одјељењу комуналне полиције обављају се следећи послови:  комунално-инспекцијска контрола и надзор над примјеном …