Category: Одлуке

Изнајмљивање дизалице за потребе кићења града, постављања нове расвјете, одржавања видео надзора и одржавања крошњи стабала у граду Зворник

Број:  02-360-64/18 Датум: 14.12.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став …