Категорија: Одлуке

Набавка услуга аутобуског превоза

Број: 02-360-16/19 Датум: 27.03.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Израда програма санитарне заштите воде за пиће и људску употребу изворишта „Водовод-Сјевер“

Број:  02-360-14/19 Датум: 20.02.2019.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Услуге инсталације и подешавања MS Windows сервер оперативног система, укључивање у постојећу мрежу и подешавање сервиса

Број:  02-360-19/19 Датум: 04.03.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2

Број: 02-360-65/18 Датум: 13.02.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2

Број: 02-360-3/19 Датум: 04.02.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …