Категорија: Одлуке

Изградња уличне расвјете у насељу „Три чесме“ – ЛОТ1 и Електрификација стамбених објеката – ЛОТ2

Број: 02-360-22/19 Датум: 17.04.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Утврђивање геомеханичких карактеристика тла за потребе регулације ријеке Сапне и фундирања резервоара

Број:  02-360-23/19 Датум: 03.04.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Уређење зелених површина у граду Зворник

Број:  02-360-24/19 Датум:03.04.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, …