Категорија: Одлуке

Асфалтирање пута Дуги Дио – Парлог

Број: 02-360-31/19 Датум: 13.06.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Набавка и уградња школских ормара

Број:  02-360-33/19 Датум: 10.06.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворник

Број: 02-360-26/19 Датум: 22.05.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Систематска дератизација јавних површина и објеката (прољећња и јесења) на подручју града Зворник за 2019. годину

Број:  02-360-30/19 Датум: 20.05.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …

Израда елабората о процјенама ризика на радном мјесту и обука из области заштите од пожара у ПВЈ Зворник

Број:  02-360-28/19 Датум: 30.04.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник …