Category: Javne ustanove – Јавне установе

ГАРАНТ КОМУНАЛНОГ КОМФОРА „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ АД ЗВОРНИК    Тел/фаx: 056-211-154, 212-020 е:маил: [email protected] Прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада – основне су дјелатности предузећа „Водовод и комуналије“. Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75 одсто) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим…

„У НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА” Светог  Саве бр. 9, ЗВОРНИК Teл. : 056-211-234; 056-210-260 Фах.: 070/311-690 e-mail: [email protected] ; [email protected] Народна библиотека и музејска збирка у Зворнику, која је са радом почела давне 1946. године,  представља спој традиционалног и модерног, чувар је знања и мост између прошлости и будућности. Управо зато Народна библиотека и музејска збирка Зворник постоји…