Category: Javne ustanove – Јавне установе

ГАРАНТ КОМУНАЛНОГ КОМФОРА „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ АД ЗВОРНИК    Тел/фаx: 056-211-154, 212-020 е:маил: [email protected] Прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада – основне су дјелатности предузећа „Водовод и комуналије“. Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75 одсто) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим…