Author: Zvornik Danas

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2015

Број: 02-360-75/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и …

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка рачунара – Лот1 и Набавка штампача, рачунарске и мрежне опреме – Лот2

Број: 02-360-66/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: …

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Извођење радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник

Број: 02-360-69/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и …