Roditelje u srednjoj Bosni uslovljavali upisivanjem nacionalnosti u rodni list djeteta

Kategorija: Klix.ba

„Podaci koji otkrivaju nacionalno porijeklo predstavljaju posebnu kategoriju ličnih podataka u smislu odredbi člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka, čija obrada je zabranjena, izuzev u slučajevima propisanim u članu 9. stav (2) predmetnog zakona“, stoji u odgovoru Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH na upit zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saše Magazinovića.

Nadalje se navodi da se istim članom Zakona o zaštiti ličnih podataka propisuje da je kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.

„Odredbom tačke a) predmetnog člana Zakona propisuje se obaveza kontrolora da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način. Nadalje, tačkom c) istoga člana propisana je obaveza kontrolora da lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjnje određene svrhe“, stoji u odgovoru Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Share This Post

Loading...