PANČIĆEVA OMORIKA PRED IZUMIRANJEM! Ova endemska vrsta može da nestane za svega 50 godina, a evo šta je razlog

pančićeva omorikaFoto: Vladimir Lojanica / RAS Srbija

Potkrepljena stalnim praćenjem brojnosti jedinki naučna predviđanja kažu da će Pančićeva omorika, zbog konstantnog opadanja brojnosti, nestati za 50 godina.

Staništa ove biljke prostiru se samo na oko 200 kvadratnih kilometara u srednjem toku Drine, pograničnom delu Srbije i Bosne i Hercegovine, pa su u cilju njenog očuvanja dve držve otpočele realizaciju projekta prekogranične saradnje „SAVE – Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine“.

Nosioci projekta, koji je finansijsku potporu našao u vidu 165.197 evra iz pretpristupnih fondova EU, su Nacinalni park „Tara“ i JP „Šume Republike Srpske“, a podržavaju ga Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH.

Naučnici će obaviti analize na 20 nalazišta Pančićeve omorikeFoto: Vladimir Lojanica / RAS Srbija
Naučnici će obaviti analize na 20 nalazišta Pančićeve omorike

Uz pomoć zavoda za zaštitu prirode, naučnika sa fakulteta i instituta, škola, organizacija civilnog društva, izvršnih vlasti sa obe strane granice do kraja 2020. obaviće se analize 20 staništa Pančićeve omorike u opštinama Bajina Bašta, Srebrenica, Milići, Rogatica, Višegrad i Foča. Istraživanja će dati smernice kako stvoriti zajedničku međudržavnu platformu radi zaštite četinar koji je 1875. na Tari otkrio srpski botaničar Josif Pančić, a koji je je od 1998. na Crvenoj listi ugroženih vrsta.

Zašto su siromašne zemlje MNOGO VIŠE UGROŽENE od klimatskih promena?

– Posle dugogodišnjih istraživanja u Nacionalnom parku „Tara“ i u opštinama BiH, uočeno je da postoji velika ugroženost prirodnih staništva Pančićeve omorike, toliko da je u pitanje doveden njen opstanak – kaže za „Blic“ Marijana Josipović, biolog iz NP „Tara“ i vođa projekta.

Koliko na području na kome će se raditi na zaštiti Pančićeve ima stabala ovog endema, kažu nadležni, teško je utvrditi s obzirom na to da raste na strmim, teško pristupačnim terenima. Tek, više je nego očigledno da se stabla masovno suše i da da teško rastu. Pančićevoj omorici više pogoduju hladnije temperature pa zato nije ostala imuna na globalno zagrevanje.

Hoće li Pančićeva omorika PREŽIVETI?

„VREME CURI“ Kako su građani širom sveta odlučili da uzmu stvar u svoje ruke za BUDUĆNOST SVIH NAS

– Zbog klimatskih promena dolazi do fiziološkog slabljenja stabala koja tako postaju podložna raznim oboljenjima i osetljiva na štetne insekte. S druge strane, u poslednjim decenijama broj jedinki konstantno opada zbog loše prirodne regeneracije i slabe kompetitivnosti sa drugim vrstama. Stabla rastu izuzetno gusto, čak i 1.200 ih ima na jednom hektaru, tako da podmlaci nemaju dovoljno svetlosti da izrastu. To je uočila i naučna javnost koja je u uglednim časopisima objavljivala radove na tu temu, prognozirajući da će, ako se ovim tempom nastavi smanjenje populacije, Pančićeva omorika izumreti u narednih pola veka. Situacija je alarmantna i traži od nas brzo reagovanje, a Srbija i BiH imaju globalnu odgovornost da sačuvaju ovu vrstu – objašnjavaju u NP „Tara“.

Snimci iz aviona

U okviru otpočetog projekta, kažu nadležni, biće mapirana sva staništa Pančićeve omorike u šest podrinjskih opština, kakav je njen biodiverzitet, a u ove svrhe, osim terenskog rada u šumama, koristiće se i snimci iz aviona koji će nadletati staništa. Sa druge strane, kroz genetska istraživanja znaće se kakva je situacija na svakom od staništa i odrediće se određena stabla sa najpodobnijim potencijalom da sačuvaju opstanak ove endemske biljke.

<!–

Notification trigger paragraph test

–>

View more here: Blic Vesti

Share This Post

Loading...