Džindić: Sjednica Skupštine dioničara RMU Banovići 15. novembra

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je da je Vlada Federacije BiH na 197. sjednici donijela odluku o neposrednom sazivanju Skupštine Rudnika mrkog uglja Banovići.

– Da bismo hronološki javnosti pojasnili korake, moram istaknuti da je Nadzorni odbor  RMU Banovići, nakon što je odgođena sjednica Skupštine društva, koja je bila zakazana za 21. oktobar ove godine, zbog nedolaska predsjednika i članova Odbora za glasanje i njihovih zamjenika, imenovanih odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine, održao 95. sjednicu 21. oktobra ove godine i donio odluku o odgađanju sjednice Skupštine i ponovnom zakazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine za 27. novembar ove godine – izjavio je Džindić.

Dodao je da je obavještenje objavljeno u dnevnim novinama 25. oktobra ove godine.

– Imajući u vidu aktivnosti Nadzornog odbora poduzete kod zakazivanja i održavanja 10. vanredne Skupštine, nesporno je da je Nadzorni odbor postupio suprotno odredbi člana 233. Zakona o privrednim društvima tako što je obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštineobjavljeno u dnevnim novinama nakon isteka propisanog roka – navodi Džindić.

Osim navedenog, kako je dodao, Nadzorni odbor zakazao je ponovljenu 10. skupštinu društva za 27. novembar ove godine, što je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, neprimjereno dug rok, više od mjesec, za održavanja sjednice Skupštine koja je ponovljena i na kojoj su samo dvije tačke dnevnog reda, razrješenje Nadzornog odbora, kojem je 30. septembra ove  godine istekao mandat, i imenovanje članova Nadzornog odbora, za koji su blagovremeno dostavljeni prijedlozi kandidata od ovlaštenih dioničara.

– Navedeno postupanje Nadzornog odbora onemogućava dioničare RMU Banovići da koriste svoje pravo koje im pripada, a što uključuje pravo na zaštitu prava vlasništva, pravovremeno i redovno dobivanje informacija o društvu, učešće u radu Skupštine, izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, kao i druga prava u skladu sa zakonom i drugim propisima, što je propisano i članom 5. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima. Nadalje, članom 258 Zakona o privrednim društvima propisano je da su predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima dioničara i dioničkog društva. A interes dioničkog društva jeste da posluje u skladu sa zakonom te da ima Nadzorni odbor, koji će izvršavati propisane nadležnosti – pojasnio je Džindić.

Budući da se sjednica Skupštine zakazuje kada je to određeno zakonom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, Vlada Federacije BiH, kao ovlašteni dioničar, u ime Federacije BiH, može ocijeniti da je u najboljem interesu društva i njegovih dioničara da se, radi osiguranja kontinuiranog i neometanog poslovanja ovog privrednog društva, Skupština zakaže u kraćem roku, odnosno 15. novembra ove godine.

– Imajući u vidu razlog zbog kojeg se nije mogla održati 10. vanredna sjednica Skupštine društva zakazana za 21. oktobar ove godine nedolaskom Odbora za glasanje, potrebno je da se predmetnom odlukom imenuju i radna tijela sastavljena od lica izvan RMU Banovići, što zakon dopušta – naglasio je Džindić.

Tako će 10. vanredna sjednica Skupštine dioničara Privrednog društva RMU Banovići biti održana 15. novembra u Sarajevu, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 – Moram istaknuti da na današnji dan nadležnosti Nadzornog odbora RMU Banovići prestaju da važe tako da u narednom periodu, do imenovanja novog Nadzornog odbora, za sve potencijalne nepravilnosti, odnosno za materijalnu i svaku drugu štetu, krivično će biti odgovorno tijelo Nadzornog odbora zbog neprovođenja pravilne procedure organiziranja Skupštine društva – kazao je Džindić.

Pročitajte više na: Dnevni Avaz Vijesti

Share This Post

Loading...