Šteta najavio reorganizaciju GRAS-a i strategiju javnog prevoza u Kantonu Sarajevo

Kategorija: Klix.ba

Inače, ovo resorno ministarstvo apliciralo je kod Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za realizaciju projekta „Razvoj javnog gradskog saobraćaja sa ciljem povećanja mobilnosti stanovništva i smanjenja zagađenja zraka na području Kantona Sarajevo“.

“Nakon ovog nacrta Ministarstvo kreće u razradu smjernica strategije javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo (KS). Planiramo da u decembru na sjednici Skupštine zastupnicima prezentiramo Plan reorganizacije sanacije Javnog komunalnog preduzeća GRAS, Smjernice i strategiju javnog prijevoza u KS za narednih deset godina i Nacrt zakona o javnom prijevozu”, poručio je ministar Šteta.

Istakao je kako se radi o krucijalnim stvarima, koje su po njegovom mišljenu, vrlo važne za kompletan razvoj saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Ovom prilikom, predstavnik kompanije Nippon Koei je naveo kako je u ovom nacrtu sadržana analiza trenutnog stanja i prijedlozi budućih mjera.

Inače, prema odobrenju Vlade Japana i glavnog ureda JICA njihovi konsultanati prikupljali su podatke o javnom prijevozu u KS, tokom svog boravka u našem grad

Share This Post