Počela sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

Kategorija: Klix.ba

Jedna od tačaka dnevnog reda bit će i informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s pregledom rezultata u periodu 2009.-2017. godine.

U isto vrijeme dok federalni parlamentarci zasjedaju nezadovoljni rudari okupili su se pred sjedištem Vlade FBiH u znak protesta protiv zaključaka donesenih na sastanku s predstavnicima ove institucije. Kažu da sastanak sa čelnicima Elektroprivrede i resornog ministarstva nije donio nikakva rješenja.

Na dnevnom redu 4. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH nalazi se 21 tačka dnevnog reda, među kojima su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH te Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Federalnom organu zakonodavne vlasti premijer FBiH Fadil Novalić dostavio je Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu, koji će također biti jedna od tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu naći se i tri akciona plana, nekoliko izvještaja o radu i Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine.

Pred federalnim parlamentarcima naći će se šest nacrta zakona i to Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH, Nacrt zakona o zaštiti zraka, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH i Nacrt zakona o sudskoj policiji u FBiH.

Zastupnici će na 4. redovnoj sjednici imati priliku da se izjasne i o Izvještaju o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu zajedno s Informacijom o subjektima bankarskog sistema FBiH na dan 31. decembar 2018. godine i Izvještaju o radu ombudsmena za bankarski sistem FBiH.

Share This Post