Day: март 25, 2019

Датум: 25.03.2019. године У периоду од 27. марта до 07. априла 2019. године на територији града Зворника биће спроведена Анкета о приватним и пословним путовањима становништава у Републици Српској којом ће бити прикупљени подаци о учешћу домаћег становништва у путовањима, социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког путовања. Анкетирање ће вршити анкетари…