Day: март 19, 2019

У Одсјеку за интерну ревизију обављају се следећи послови: спровођење Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије,  израда интерних нормативних аката из области интерне ревизије и усаглашавање истих са републичким прописима,  процјена ризика на нивоу организационих дијелова и…

Зворник, 19.03.2019. Управљање отпадом у БиХ је једна од недовољно развијених области и у коју је неопходно улагати, речено је на радном састанку одржаном у Градској управи града Зворник. Град Зворник једна је од ријетких локалних самоуправа која има санитарну регионалну депонију. Циљ локалних власти јесте продужетак рока важења поменуте депоније, која је пројектована на…

Број: 02-360-12/19 Датум: 18.03.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41.…