Дан: 19. марта 2019.

Самостални одсјек – Одсјек за интерну ревизију

У Одсјеку за интерну ревизију обављају се следећи послови: спровођење Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних …