Day: фебруар 15, 2019

Број: 02-360-65/18 Датум: 13.02.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41.…

Службени гласник града Зворник 1-2019 Службени гласник града Зворник 2-2019 Службени гласник града Зворник 3-2019 Службени гласник града Зворник 4-2019 Службени гласник града Зворник 5-2019 Службени гласник града Зворник 6-2019