Month: April 2018

Израда стручних докумената и елабората за прибављање грађевинских дозвола и сагласности за санацију и реконструкцију моста „Краља Александра I Карађорђевића“

Број:  02-360-30/18 Датум: 20.04.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став …

Нострификација пројектно – техничке документације за санацију и реконструкцију моста „Краља Петра I Карађорђевића“ преко ријеке Дрине у Зворнику

Број:  02-360-31/18 Датум: 20.04.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став …