Месец: децембар 2016.

Изнајмљивање покретних тезги за одржавање манифестације „Зимска тржница Зворник 2016

Број: 02-360-99/16 Датум:5.12..2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике …