Month: април 2016

Број:  02-360-60/16 Датум:26.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси ОДЛУКУ о избору најповољнијег…

Број:  02-360-59/16 Датум:26.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси ОДЛУКУ о избору најповољнијег…

Број: 02-360-51/16 Датум: 26.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача I  Након постизања, за Уговорни орган,…

Број: 02-360-50/16 Датум: 26.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву за избор…

Број:  02-360-55/16 Датум:22.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси ОДЛУКУ о избору најповољнијег…

Број: 08-сл/16 Датум, 18.04.2016.године На основу Закона о Граду Зворник, (“Службени гласник Републике Српске“, број 106/15), Зворник је  добио “статус  Града“ од 01. јануара 2016. године. Тим поводом Српско просвјетно и културно друштво “ Просвјета“, Градски одбор Зворник у сарадњи са Градском управом града Зворник, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, расписује ЛИТЕРАРНИ НАГРАДНИ…

Број: 02-360-39/16 Датум:15.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) члана 41. и 47. Статута града Зворним (Службени гласник града Зворник“, број 2/16) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с…

Број: 02-360-21-2/16 Датум: 13.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I  Након постизања, за Уговорни орган,…

Број: 02-360-41/16 Датум: 08.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву за избор…

Број: 02-360-35/16 Датум: 08.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и ОДЛУКУ о поништењу поступка  I  Поништава се поступак јавне набавке „Изградња…