Month: April 2016

Извођење детаљних геотехничких истраживања за потребе пројектовања и изградње резервоара Р-1 и Р-2 водоводног система Тршић

Број:  02-360-59/16 Датум:26.04.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о …