Година: 2016.

Изнајмљивање покретних тезги за одржавање манифестације „Зимска тржница Зворник 2016

Број: 02-360-99/16 Датум:5.12..2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике …

Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју града Зворник за период од 01.01.2017.године до 31.12.2026.године

Број: 02-360-95/16 Датум: _______2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени …

Стевановић потписао Уговор за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже

Зворник, 15.11.2016. године Стевановић потписао Уговор за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и представник извођача радова, Конзорцијума кога чине „Еко-Еуро Тим“ из Крупе …

Набавка и уградња прскалица са пратећом опремом за заливање травњака на тргу испред Привредне банке

Број:  02-360-____/16 Датум:________2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, …

Изградња преградних зидова са постављањем столарије у подручној школи у Петковцима

Број:  02-360-93/16 Датум:25.10.2016. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, …