Дан: 9. децембра 2015.

Уређење око зграде Борачке на Фетији

Број: 02-360-140/15 Датум: 08.12.2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник …