Месец: децембар 2015.

Санација клизишта на путу према кући Мила Вујевића у МЗ Локањ – Лот1, Санација клизишта код куће Озрена Арсеновића у МЗ Доњи Шепак – Лот2

Број: 02-360-146/15 Датум: 21.12.2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник …

Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Зворник – Лот2

Број: 02-360-136/15 Датум:16.12.2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – …

Уређење око зграде Борачке на Фетији

Број: 02-360-140/15 Датум: 08.12.2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник …