Дан: 1. октобра 2015.

ОДЛУКA о поништењу поступка

Број: 02-360-112/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута …