Дан: 9. септембра 2015.

Извођење накнадних радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник

Број: 02-360-69-1/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник …