Month: септембар 2015

Број: 02-360-112/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву…

Број: 02-360-69-1/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I  Након постизања, за…

Број: 02-360-116/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I  Након постизања, за…

Питање: Невена,28. априла 2019. Поштовани, Мислим да би било вријеме да се учини нешто по питању потока Златица у улици Симе Перића. Не знам на који начин, мислим да је то посао градске управе већ да смисли како, да се заштити од превелике количине отпада која је сада у дијелу водопада близу Цркве почело да…

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 02-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 03-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 04-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 05-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 06-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 07-2015.pdf  Службени гласник општине Зворник бр. 08-2015.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 09-2015.pdf Службени…