Day: август 7, 2015

ГАРАНТ КОМУНАЛНОГ КОМФОРА „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ АД ЗВОРНИК    Тел/фаx: 056-211-154, 212-020 е:маил: [email protected] Прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада – основне су дјелатности предузећа „Водовод и комуналије“. Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75 одсто) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број 75400 Звoрник (сп бл) Општина/Град Звoрник Телефон (056) 232-200 Факс (056) 232-221 Електронска пошта [email protected] Интернет адреса www.opstina-zvornik.org I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију…

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 02-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 03-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 04-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр.05-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 06-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 07-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 08-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 09-2013.pdf Службени гласник…

О Зворнику

Мапа Града Зворник.pdf Територија Града Зворник простире се на површини од 371,95 km2 и налази се у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на потезу који се у регионалним оквирима издваја као Средње Подриње( Умјесто регије Средње Подриње у пракси је прихваћено схватање да је то регија Бирач, у коју се сврстава и…

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 02-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 03-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр.4-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 05-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 06-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 07-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 08-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр.09.2014.pdf Службени гласник општине…