Стратегије ,планови и водичи за инвестирање

Стратегија интегрисаног развоја 2018-2027.pdf

Стратегија интегрисаног развоја општине Зворник.pdf

СЕАП Зворник.pdf

Општински план управљања отпадом Зворник.doc

Потенцијали општине Зворник.doc

Студија случаја Бикон шема.doc

Водич кроз фондове ЕY.pdf

Инвестирајте у Зворник.pdf

Share This Post

Loading...