Day: август 5, 2015

Програм подстицаја у пољопривреди за 2018.doc Образац захтјева за подстицаје пољопривреди за 2018.годину.doc Програм подстицаја у пољопривреди за 2017.doc Образац захтјева за подстицаје пољопривреди за 2017.годину.doc Програм подстицаја у пољопривреди за 2016.doc Програм подстицаја у пољопривреди за 2016.doc Програм подстицаја у пољопривреди за 2015.doc Електронски регистар предузетника.Excel

Стратегија интегрисаног развоја 2018-2027.pdf Стратегија интегрисаног развоја општине Зворник.pdf СЕАП Зворник.pdf Општински план управљања отпадом Зворник.doc Потенцијали општине Зворник.doc Студија случаја Бикон шема.doc Водич кроз фондове ЕY.pdf Инвестирајте у Зворник.pdf