Month: август 2015

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 70-1-2-71-5-30/15 Број обавјештења о набавци 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број 75400 Звoрник (сп бл) Општина/Град Звoрник Телефон (056) 232-200 Факс (056) 232-221 Електронска пошта [email protected] Интернет адреса www.opstina-zvornik.org I 2.…

Број: 02-360-102/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву…

Број: 02-360-107/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У…

Pod pokroviteljstvom Vlade Replike Srpske a u izvršnoj produkciji Generalnog sekretarijata Vlade RS — Biro za odnose sa javnošću u avgustu 2010. godine snimljen je niz promotivnih video materijala Republike Srpske i svih njenih regionalnih centara. Snimak koji Vam predstavljamo je nastao zahvaljujući Studiu „Hrg“ iz Zagreba, a na njemu se nalaze veličanstveni kadrovi opštine…

ГАРАНТ КОМУНАЛНОГ КОМФОРА „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ АД ЗВОРНИК    Тел/фаx: 056-211-154, 212-020 е:маил: [email protected] Прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада – основне су дјелатности предузећа „Водовод и комуналије“. Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75 одсто) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив OPŠTINA ZVORNIK ИДБ/ЈИБ 4400247350007 Контакт особа Бошко Којић Адреса Светог Саве 124 Поштански број 75400 Звoрник (сп бл) Општина/Град Звoрник Телефон (056) 232-200 Факс (056) 232-221 Електронска пошта [email protected] Интернет адреса www.opstina-zvornik.org I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију…

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 02-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 03-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 04-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр.05-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 06-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 07-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 08-2013.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 09-2013.pdf Службени гласник…

О Зворнику

Мапа Града Зворник.pdf Територија Града Зворник простире се на површини од 371,95 km2 и налази се у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на потезу који се у регионалним оквирима издваја као Средње Подриње( Умјесто регије Средње Подриње у пракси је прихваћено схватање да је то регија Бирач, у коју се сврстава и…

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 02-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 03-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр.4-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 05-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 06-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 07-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр. 08-2014.pdf Службени гласник општине Зворник бр.09.2014.pdf Службени гласник општине…