Month: јул 2015

Градоначелник Зворника – Зоран Стевановић (биографија)

Рођен 02.01.1965. године у Трновици, општина Зворник. Образовање: – Основна школа у Роћевићу, – Гимназија у Лозници, – Дипломирао 1989. године на Грађевинском факултету у Сарајеву – геодетски одсјек са просјечном оцјеном 8,70 и стекао звање Дипломирани инжењер геодезије. Радно искуство: – Асистент на Грађевинском факултету у Сарајеву школске 1989/90, предмет Фотограметрија код професора Фарука…

„У НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА” Светог  Саве бр. 9, ЗВОРНИК Teл. : 056-211-234; 056-210-260 Фах.: 070/311-690 e-mail: [email protected] ; [email protected] Народна библиотека и музејска збирка у Зворнику, која је са радом почела давне 1946. године,  представља спој традиционалног и модерног, чувар је знања и мост између прошлости и будућности. Управо зато Народна библиотека и музејска збирка Зворник постоји…

Број: 02-360-75/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача   I   У конкурентском…

Број: 02-360-84/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача   I У конкурентском захтјеву…

Број: 02-360-53/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву за…

Број: 02-360-66/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском…

Број: 02-360-47/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I  У конкурентском захтјеву за…

Број: 02-360-85/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача  I У конкурентском захтјеву за…