Питања и одговори

Питање:

Невена,28. априла 2019.
Поштовани,
Мислим да би било вријеме да се учини нешто по питању потока Златица у улици Симе Перића. Не знам на који начин, мислим да је то посао градске управе већ да смисли како, да се заштити од превелике количине отпада која је сада у дијелу водопада близу Цркве почело да прима изглед депоније. Тај дио потока је некада представљао станиште рибицама и јос неким врстама, а данас смећу.  Сваки пут кад дођем кући згрожавам се и зашто нико не учини нешто по том питању. На неки начин кажњавајте новчано становништво које баца отпад у водоток ако је могуће и сл. Знам да је људима код нас еколошка свијест у минусу, али опет требате нешто учинити по том питању да нам град буде љепши.
Срдачан поздрав!

Одговор:

Одговор на питање постављено градоначелнику, дана 28.04.2019.год.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Поштована Невена,
Добро је да још увек постоје савесни грађани попут Вас и да примећују лоше поступке осталих суграђана у тежњи да се заштити животна средина.
Јако је тешко ријешити поменути проблем – спријечавање одлагање отпада на поменутој локацији у потоку Златица у дијелу водопада близу цркве, баш из разлога што ту на тој локацији не постоји инсталирани видео надзор те је немогуће пратити ко од грађана одлаже своје смеће и прави дивљу депонију. Такође морате знати да већи дио тог поменутог отпада који се налази у ријечном кориту вода доноси и због водопада задржава се у том дијелу потока Златице.
Да би се решио тај проблем потребно је да неко попут Вас и људи који живе у том насељу дуж корита потока, који имају увид на поменуту локацију виде особу/е које врше одлагање смећа и пријаве комуналној полицији, како би она могла да реагује и спроведе кажњавање у складу са Законом. Само заједничком сарадњом грађана и Градске управе може се решити проблем тј. кажњавање несавесних грађана а потом и отклањање формиране депоније.
Пријава против лица која одлажу смеће може бити и анонимна уколико не желите да откривате свој идентитет или једноставно се обратите као група грађана или лично.
С поштовањем!


Питање:
Бане,16.јануар 2017.
Поштовање,до кад ће се једном броју грађана толерисати непрописна паркирања а другим грађанима без предаха писати казне и празнити већ осиромашени и испражњени кућни буџети а све због недовољно места за паркирање?
Срдачан поздрав из Карађорђеве улице.

Одговор:
Поштовани,
Захваљујемо на интересовању које сте показали за овај вид комуникације са Градском управом и Градоначелником.
У вези са Вашим питањем обавјештавамо Вас да је непрописно паркирање и санкционисање истог у надлежности саобраћајне полиције ЦЈБ Зворник.
С поштовањем,
Шеф Кабинета


Питање:

Мирјана,24.април 2016.
Поштовани,наиме дјете сам погинулог борца и већ 7 година сам на бироу,нажалост немам никог ко би ми помогао да се запослим а нисам ни политички опредјељена, чујем кренуо је конкурс за приправнике ал ми рекоше немам шансу јер нисам у СНСД-у.Желим још да кажем да сам мајка двије принцезе и да нам је егзистенција угрожена па бих да вас питам и ЗАМОЛИМ да ли ја могу да као обичан грађанин без веза и страначке карте да добијем шансу да одрадим приправнички стаж!!! С поштовањем и унапред хвала

Одговор:
Поштована,Градска управа града Зворник расписала је дана 30.03.2016.године Јавни позив послодавцима за запошљавање и самозапошљавање; дјеце погинулих бораца, дјеце ратних војних инвалида ВРС, демобилисаних бораца ВРС и приправника; високе, више и средње стручне спреме у Зворнику.

Јавни позив је отворен до 28. априла 2016.године.

Циљ Пројекта је запошљавање лица из поменутих категорија, при чему град Зворник финансира 80% бруто плате радника.

Заинтересовани привредни субјекти подносе захтјев Градској управи, гдје прецизно наводе образовне профиле и број лица који су им потребни.

Након што Комисија, коју именује Градоначелник Зворника, обради приспјеле захтјеве привредних субјеката у смислу тражене документације по Јавном позиву, те о томе обавјести субјекте, исти су дужни да у року од најкасније 60 дана уз поштовање услова из Јавног позива, са евиденције Бироа за запошљавање, САМОСТАЛНО ОДАБЕРУ лица која ће запослити.

Након одабира лица од стране привредних субјеката, потписује се Уговор о суфинансирању запошљавања између Градске управе града Зворник и привредног субјекта.

Текст Јавног позива можете у цјелости погледати на интернет страници Градске управе града Зворник: www.opstina-zvornik.org

С поштовањем,Милош Томић


Питање: Дрина,4.март  2016.

Да ли је Зворничко језеро јавно добро?
Да ли општинска управа има план за развој туризма и коришћење овог туристичког потенцијала и тиме оствари прилив новца у буџет општине?

Одговор:

Воде су опште добро и као добром од општег интереса управља се на начин како је прописано одредбама Закона о водама и другим подзаконским прописима или одлукама надлежних органа.
Законом о водама прописано је да Јавна установа „ВОДЕ СРПСКЕ“ управља водама, јавним водним добром, као и хидротехничким објектима и системима, ријекама, потоцима, језерима, на начин прописан законом, на територији Републике Српске у складу са одредбама Закона о водама и другим одговарајућим прописима.

На читавој површини коју покрива градска управа Зворник, налазе се изузетне природне и културно-историјске вриједности које представљају потенцијале за развој туризма. Међу најзначајније спада Зворничко језеро, а затим и римски каменоломи у Дардаганима, средњевјековна тврђава Ђурђев град, стећци,те извори љековите минералне воде у Кисељаку.
Зворничко језеро је прва акумулација на ријеци Дрини (1955. године). У приобаљу Зворничког језера налазе се мале плаже, велики број викенд кућа и неколико угоститељских објеката, а вожња кајака, кануа и народних чамаца уз риболов, купање и одмор само су неке од активности којима се туристи могу бавити на овом језеру. На језеру се одржава Државно првенство у кајаку и кануу на мирним водама. На језеру је могуће изнајмити приватан смјештај. Планови Градске управе да се улагањем у инфраструктуру и промоцију Зворничког језера  побољшају услови за развој ових врста туристиучко-спортских потенцијала.
Један од значајнијих пројеката који је планиран на Зворничком језеру, а налази се у фази пројектне идеје, је плутајућа плажа замишљена у виду дрвене платформе формиране од два лука спојена кружном платформом. На платформи је планиран отворени бар са 120 мјеста и простор за лежаљке. Поред платформе предвиђен је и помоћни објекат са мушким и женским мокрим чвором и магацином за потребе бара. Фронтални зид помоћног објекта уједно служи и као позадина за платно отвореног љетног биоскопа. Планирана је и изградња приступног пута до плаже са паркинг простором. Пројекат садржи и озелењавање и освјетљење простора. Површина платформе износи 3.800м2, а стрми терен на којем су планирани приступни путеви, паркинг и помоћни објекат обухвата површину од 8.200м2. Локација плутајуће плаже планирана је на терену испод мотела Видиковац. Напомињемо да је Градска управа града Зворник израдила и усвојила Стратегију интегрисаног развоја општине Зворник за период 2012-2017. године, и у стратешком циљу  Одрживо коришћење природних ресурса и културно историског наслеђа, под редним бројем 1.2.8. налази се пројектна идеја Подстицај развоја туризма на Зворничком језеру.


Питање: Гордана Јоцић,28.јануар 2016.

Добар дан начелниче Зворника, пошто не знам коме више да се обратим (до сада сам звала електродистрибуцију, вашу службу за јавну расвјету, приватну фирму која је одржава -све без резултата. Наиме у Гробницама , улица Нова, Зеленгорска и остале немају градску расвјету већ мјесец дана. Улице су потпуно у мраку а имајући у обзир стање улице и тротоара питам се како ће то завршити. Друго питање : управо стање тротоара у Зеленгорској, он више не постоји, излокан је од кише, ужас.
Пуно поздрава Гордана Јоцић

Одговор:
1.Упознати смо са проблемом уличне расвјете у Насељу Гробнице и у току су радови на идентификацији узрока због чега нема напајања електричном енергијом у водовима за уличну расвјету.
Обзиром да су ријешени проблеми око набавке материјала за одржавање јавне расвјете у граду, очекујемо да ће наведена јавна расвјета бити у функцији у року од 7 дана.

2.У току 2016.године, планирали смо радити реконструкцију дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у граду, између осталог и резервоар „Гробнице“, па ћемо у склопу тих радова планирати реконструкцију тротоара у Улици 9 Априла (бивша Зеленгорска).
С поштовањем,


Питање: Маја Николић,13.новембар 2015.

Поштовани,
Да ли ће следеће године бити расписан конкурс за приправнике и у ком мјесецу?

Одговор:

Поштована,
Биће размотрена могућност пријема приправника ,а све у складу са Буџетом Општинске управе Зворник за 2016 годину.
Кабинет Начелника


Питање: Здравко Јосић ,13. септембар 2015.

Поштовани начелниче, имам за Вас два питања.
Најприје, похвале за нов изглед официјелног сајта Општине (надам се ускоро Града) Зворника.Да ли је у плану да се на истом редовно постављају бројеви “Службеног гласника Општине Зворник“? Тренутно су недоступни, а исто тако не би било лоше да се могу преузети и интегрални (незванично и званично пречишћени) текстови одлука које је изгласала Скупштина Општине (нпр. Одлука о комуналном реду, Одлука у кућном реду у стамбеним зградама и сл.). На овај начин повећала би се правна сигурност суграђана, јер је сада немогуће доћи до ових текстова.
Друго питање се тиче назива улица у насељеном мјесту Козлук? Када ће Скупштина донијети Одлуку о њиховим званичним називима и када ће бити постављене адекватне табле?Унапријед захвалан на одговорима и издвојеном времену.
С поштовањем,
Здравко Јосић дипл. правник-мастер

Одговор:

Одлуком Скупштине општине Зворник број: 01-022-103/14, од 12.08.2014.године, о допуни Одлуке о промјени назива улица, зграда и мостова, градских четврти и мањих насеља у Зворнику, у насељеном мјесту Козлук формирано је седамнаест улица које носе називе дијелова насељеног мјеста и то: „Улица Дринска“, Улица Бубан“, „Улица Слана Бара“, Улица Дринска два“, „Улица Болничка“, „Улица Кисељачка“, „Улица Гробљанска“, „Улица Трговачка“, „Улица Центар“, „Улица Поткрај“, „Улица Леге“, „Улица Велика Једрена“, „Улица Мала Једрена“, „Улица Велика Лука“, „Улица Мала Лука“, Улица Имамовића Сокак“ и „Улица Рашковац“.
Планом буџета за 2016.годину, предвиђена су средства за набавку и постављање кућних бројева и табли са називом улица по мјесним заједницама, тако да се у току 2016.године планира и постављање табли са називима улица и у МЗ Козлук.
С поштовањем,
Начелник Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, дипл.инг.

Што се тиче Службених гласника општине Зворник,можете их погледати у хоризонталном менију документи.


Питање: Горан Томић ,10. септембар 2015.

Поштовање господине градоначелниче,имам питање везано за паркинг простор код Храма у Б-блоковима,скоро је обиљежен паркинг простор код храма до зграде Б-1 и на пар паркинг мјеста је обиљежено Р за резервисано,желео бих да знам за кога је резервисано и ако је могуће да ја као станар у згради поред могу да резервишем једно од мјеста рецимо на годишњем нивоу и интересује ме колика је мјесечна закупнина и како може да се то мјесто обезбједи кад нисам ту ,тј које су гаранције да ће то паркинг мјесто које се плаћа бити увек слободно за корисника.Хвала . С поштовањем. Горан Томић

Одговор:
Поштовани,
Паркинг мјеста су резервисана за потребе Српске православне црквене општине Зворник. Земљиште на коме се налазе резервисана паркинг мјеста је у власништву Српске православне црквене општине Зворник, па су сходно томе и додјељења.Паркинг мјеста не могу резервисати физичка лица све док се не донесе Правилник о јавним паркиралиштима који би ближе уредио ову област.Резевација паркинг мјеста за правна лица на мјесечном нивоу износи 50 КМ и плаћа се унапријед за резервисани мјесец.Резервисано мјесто се не може обезбједити никаквим физичким препрекама. Несавјесне возаче који се паркирају на резервисано паркинг мјесто санкционисаће саобраћајна или комунална полиција на позив корисника резервације.
С поштовањем,
Бранко Јашић,начелник одјељења за стамбено комуналне дјелатности и послове саобраћаја.

 


Питање:  Пелка , 3. септембар 2015

Поштовани,
Поставила бих вам питање у вези додјеле овогодишњих стипендија за ученике, носиоце Вукове дипломе. Нисам упућена да ли су изашли резултати конкурса (18.01-18.02) ?
Унапријед захвална

Одговор:
Поштована,
У следећих 10 дана Комисија за стипендије ће на огласној табли општине објавити Одлуке о додјели стипендија за школску 2014/2015 годину.
С поштовањем,
Милан Цвјетиновић,начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности


Питање:Бранкица, 25. август 2015
Поштовани господине начелниче,
хтјела сам да вам поставим питање у вези примања приправника у опшинску управу,наиме конкурисала сам у фебруару,и имали улазни интервју у марту,али од тад нас нико није обавијестио о резултатима.Звала сам телефоном вашу кадровску службу ал нико не зна кад ће се то питање ријешити.Молим вас за неку информацију јер ништа не знам да би могла да планирам даље послове

Одговор:
Коначна бодовна листа са кандидатима који су испунили критеријуме по Јавном конкурсу за пријем приправника са високом, вишом и средњом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу општине Зворник биће позната веома брзо. 
Након тога сви кандидати биће обавјештени о исходу.
Кабинет Начелника


Питање: Милена, 25. август 2015
Поштовани градоначелниче,
Моје питање за Вас је хоће ли ускоро бити конкурс за приправнике, а да за њега није потребна ни „веза“,нити да је тај конкурс за дјецу погинулих бораца. Нити имам оца да ми помоћу својих познанстава обезбједи посао, нити сам дјете погинулог борца, већ дјете умрлог борца који је на ратишту био од првог до последњег дана.Дипломирани сам економиста, дипломирала прије годину и три мјесеца.
С`поштовањем,
Милена.

Одговор:
У Општини Зворник посебна пажња посвећује се запошљавању образованих младих људи кроз финансирање и реализацију програма запошљавања приправника са вишом и високом стручном спремом.
У Општинској управи у посљедњих неколико година кроз Програм пријема приправника приправнички стаж одрадило је 48 младих људи.
По посљедњем Јавном конкурсу предвиђено је да у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Зворник буде примљено 18  приправника и то са завршеном високом стручном спремом 13, са вишом 2 приправника и  3 приправника са средњом стручном спремом.
Очекује се у скорије вријеме да по резултатима тог конкурса буде обављен пријем приправника.
Програм пријема приправника у Општинску управу биће настављен и у наредном периоду у складу са финансијским могућностима.
Кабинет начелника


Питање:Игор ,15. август 2015
Поштовани, господине Начелниче.
Моје питање се односи на то да ли постоји одлука о потпуном или дјелимичном финансирању мјесечних аутобуских карата, од стране СО Зворника а за ученике који похађају школу на подручју СО Зворник, који су са територије сусједних општина. Хвала.

Одговор:
Поштовани,
Општина Зворник врши субвенцију превоза ученика средњих и основних школа према Одлуци број:02-022-139/13која је доступна на сајту општине Зворник.
Интерес општине Зворник је да врши субвенцију превоза ученика који су стално настањени на територији општине Зворник,а не ученика који похађају школу у Зворнику а имају стално пребивалиште на територији друге општине.
С поштовањем ,
Милош Томић,одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

9