ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА OПШТИНЕ ЗВОРНИК

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Одсјек за послове саобраћаја,паркинга,инфраструктуре и екологије 60521 Одобравање Плана активности Погледај
60516 Еколошка дозвола Погледај
60513 Понуда за промет некретнина Погледај
Одсјек за имовинско правне послове и послове пописа имовине 60514 Продаја некретнина Погледај
60501 Заузимање јавних површина испред трговинских радњи за продају сладоледа, воћа и поврћа Погледај
60502 Заузимање јавних површина за постављање столова испред угоститељских радњи Погледај
60503 Заузимање јавних површина за постављање столова и опреме за продају разгледница, лутрија, књига, новина, сладоледа, сјеменки, цвијећа и сл. Погледај
60504 Заузимање јавних површина за одлагање и држање грађевинског и другог материјала, постављање скела, оплате и опреме Погледај
60505 Прекопавање јавних површина Погледај
60506 Постављање рекламних паноа до 1 м2 Погледај
60507 Постављање рекламних паноа од 1 -2 м2 Погледај
60508 Постављање рекламних паноа од 2-4 м2 Погледај
60509 Постављање рекламних паноа од 4-8 м2 Погледај
60510 Постављање рекламних паноа преко 8 м2 Погледај
60511 Коришћење простора за паркирање Погледај
60512 Закуп грађевинског земљишта Погледај
60522 Контрола откупне цијене стана Погледај
60523 Откуп општинског стана Погледај
60524 Упис у регистар - оснивање заједнице етажних власника Погледај
60525 Упис у регистру заједнице етажних власника промјену лица овлашћених за заступање и представљање заједнице Погледај
123456789