Контакт:

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник
централа 056 232 200,
секретарица 056 232 201, фах 056 232 221 ,  zvornik@teol.net

Одјељења

 1. Одјељење за финансије: 056 232 252
 • Одсјек за рачуноводство и финансије 056 232 265
 • Одсјек за буџет 056 232 237
 • Одсјек за трезор 056 232 235
 1. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја: 056 232 258
 • Одсјек за имовинско правне послове и послове пописа имовине 056 232 241
 • Одсјек за послове саобраћаја, паркинга, инфраструктуре и екологије 056 232 258
 1. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 056 232 218
 2. Одјељење за општу управу 056 232 250
 3. Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 056 232 236
 4. Одјељење за инспекцијски надзор 056 232 240
 5. Одјељење за просторно уређење 056 232 248

Службе

 1. Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник 056 232 203, fax 056 232 268
 2. Кабинет Начелника општине:056 232 201, fax 056 232 221
 • Одсјек за интерну ревизију 056 232 227
 1. Комунална полиција 056 232 230
 2. Служба за јавне набавке, развој и међународну сарадњу 056 232 213
 3. Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима 056 232 269
 4. Служба цивилне заштите 056 210 853
 5. Служба професионалне ватрогасне јединице 056 210 133