Оржана седма сједница Скупштине Града Зворник

Зворник, 30.06.2017.

Одборници Скупштине града Зворник на седмом скупштинском засједању усвојили су одлуку о финансијском извјештају града Зворник за 2017. годину. Према ријечима Срђана Деспића, начелника одјељења за финансије, у прошлој години пуњење буџета остварено је у износу од 95%.

„Приходи су остварени у износу од 21 милион и 100 хиљада КМ, док су расходи износили 21 милион и 320 хиљада КМ. Из наведеног се види да је дефицит за прошлу годину око 220 хиљада КМ, који ће бити покривен у овој години, као што је и планирано буџетом. Што се тиче извршења буџета у прва три мјесеца ове године, остварен је суфицит од 71 хиљаду КМ, док је пуњење буџета 24%,“ истакао је Деспић.

Одоборницима је предочена и информација о ефектима увођења пореза на непокретност у 2016. години. Закон је ступио на снагу 2012. године. Извршење пореза на непокретност за прошлу годину износило је 77% од извршења буџета. Велика пажња је посвећена је и Извјештају о раду ЈП „Регионална депонија“ и оправданости формирања исте. Буџетска средства за подстицај пољопривреде на подручју града Зворник за 2017. годину биће повећана за 40%, али само за регистрована газдинства.

Последња тачка дневног реда односила се на разрјешавање, избор и именовање директора и Управних одбора, а Скупштина је због истека мандата разријешила све досадашње чланове Одбора основних и средњих школа, и одмах именовала нове чланове за наредни мандат.

Одборницима је представљена и информација о малољтничкој делинквенцији, који су због раста процента овог феномена из године у годину, донијели закључак о квалитетнијем и опрезнијем приступу овом проблему у наредном периоду. Следеће скупштинско засједање биће одржано у јулу 2017. године.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter